videobl

Tear-Aid holder hva den lover,
om bruksanvisningen følges.

Kontroller først materiallisten for å avgjøre om det er type A eller type B som skal anvendes,

Rifter og hull i midten av materialet:

1. Rengjør overflaten med den medfølgende spritservietten. Påse at overflaten er helt tørr.
2. Klipp reparasjonslappen til passende størrelse. Optimal lapping skal dekke minst
....2,5 cm ekstra på alle sider av revnen/hullet.
3. Avrund hjørnene slik at ingen skarpe kanter finnes.
4. Dra forsiktig av 1 cm av beskyttelsespapiret, strekk reparasjonslappen noe slik at
....beskyttelsespapiret løsner.
5. Juster revnen/hullet for påføring av lappen.
6. Posisjoner lappen og legg limsiden på revnen/hullet. Dra sakte i
....beskyttelsespapiret og påfør resten av lappen for å dekke resten av revnen/hullet.
7. Press hardt for å forsegle.

Rifter og hull mot en kant:

1. Rengjør overflaten med den medfølgende spritservietten. Påse at overflaten er helt tørr.
2. Klipp reparasjonslappen til passende størrelse. Optimal lapping skal dekke
....minst 2,5 cm ekstra på alle sider av revnen/hullet.
3. Påfør reparasjonslappen slik at 2,5 cm stikker utover kanten. Vend materialet og
....lappen slik at limsiden er vendt opp.
4. Plasser nylonsnoren mot den utvendige kanten på materialet. Snoren skal
....være vinkelrett mot den åpne enden for å gi en solid kant.
5. Fold de overlappende 2,5 cm over snoren og mot baksiden av materialet.
6. Sett en ny reparasjonslapp på baksiden av den lappede revnen/hullet.
7. Press hardt og klipp av overskytende del av snoren.
....Tear-Aid, den eksepsjonelt sterke reparasjonslappen!

Tear-Aid

kan anvendes i temperaturer
fra -28 til +60 grader Celsius

mye enklere og raskere
enn å lime og sy

strekker og former seg

motstår belastning uten å
revne eller miste festeevne

forhindrer rifter å bli større

lett å klippe til ønsket størrelse eller form

gevaar

Oppbevares utilgjengelig for barn

Tear-Aid, den eksepsjonelt sterke reparasjonslappen!

reach/msds
kontakt1
produktinformationen
bruksanvis3
benutzerhandbuch
lenker
handlerliste
tyeaid
program