videobl
reach/msds
kontakt1
produktinformationen
bruksanvis
lankar
benutzerhandbuch
handlerliste
tyeaidbl

Tear-Aid program

Tear-Aid, den exceptionellt starka reparationslappen!

Typ A

Tear-Aid kit Typ A
7,6 cm. x 30 cm.

Tear-Aid-typeA1
Tear-Aid-typeA2

Tear-Aid Rulla Typ A
3,2 cm x 9,0 mtr.

Tear-Aid-typeA2

Tear-Aid Rulla Typ A
7,6 cm. x 1,5 mtr.

Tear-Aid-typeA2

Tear-Aid Rulla Typ A
7,6 cm. x 9,0 mtr.

Tear-Aid-typeA2

Tear-Aid Rulla Typ A
15,2 cm. x 9,0 mtr.

Typ B

Tear-Aid kit Typ B
7,6 cm. x 30 cm.

Tear-Aid-typeA1
Tear-Aid-typeA2

Tear-Aid Rulla Typ B
3,2 cm x 9,0 mtr.

Tear-Aid-typeA2

Tear-Aid Rulla Typ B
7,6 cm. x 1,5 mtr.

Tear-Aid-typeA2

Tear-Aid Rulla Typ B
7,6 cm. x 9,0 mtr.

Tear-Aid-typeA2

Tear-Aid Rulla Typ B
15,2 cm. x 9,0 mtr.

Tear-Aid

kan användas vid temperaturer
från -28 till +60 grader Celsius

förpassar flytande lim samt
nål och tråd till det föråldrade

sträcker och omformar sig

kan enkelt motstå spänning
utan att det revar sig eller
tappar fäststyrka

förhindrar att flagor och revor
blir större

lätt att klippa till önskad storlek eller form

gevaar

Förvaras utom
räckhåll för barn

program3