Bruksanvisning

Tear-Aid håller vad den lovar, om bruksanvisningen följs

Kontrollera först materiallistan för att avgöra om det är typ A eller typ B som ska användas.

Revor och hål i mitten av ett material:
 1. Rengör ytan med den medföljande alkoholservetten. Se till att ytan är helt torr.
 2. Klipp reparationslappen till passande storlek. För optimal applicering ska den täcka minst 2,5 cm extra på alla sidor av revan.
 3. Runda hörn så att inga skarpa kanter finns kvar.
 4. Dra försiktigt av 1 cm av skyddspapperet (sträck reparationslappen något så att skyddspapperet lossnar).
 5. Placera kanterna av det skadade materialet så tätt som möjligt.
 6. Positionera och förankra den klibbiga sidan ovanför revan. Dra sakta skyddspapperet och applicera försiktigt reparationslappen över revan.
 7. Gnugga alla kanter för att försegla. Gnugga hela lagningen hårt.
Revor och hål som sluter mot en kant:
 1. Rengör ytan med den medföljande alkoholservetten. Se till att ytan är helt torr.
 2. Klipp reparationslappen till passande storlek. För optimal applicering ska den täcka minst 2,5 cm extra på alla sidor av revan.
 3. Applicera reparationslappen så att 2,5 cm sticker ut över kanten. Vänd materialet och lagningen så att den klibbiga sidan är vänd uppåt.
 4. Placera nylonsnören mot den utvändiga kanten på materialet. Snöret ska vara vinkelrätt mot den öppna änden för att ge en solid kant.
 5. Vik de överlappande 2,5 cm över snöret och mot baksidan av materialet.
 6. Sätt en andra reparationslapp på baksidan av den lappade revan.
 7. Gnugga hela lagningen hårt och klipp av överskottet av snöret.

Tear-Aid

 • kan användas vid temperaturer från -28 till +60 grader Celsius
 • förpassar flytande lim samt nål och tråd till det föråldrade
 • sträcker och omformar sig
 • kan enkelt motstå spänning utan att det revar sig eller tappar fäststyrka
 • förhindrar att flagor och revor blir större
 • lätt att klippa till önskad storlek eller form

Förvaras utom
räckhåll för barn

Tear-Aid, den exceptionellt starka reparationslappen!