Tear-Aid program

Typ A

Tear-Aid Kit Typ A
7,6 cm x 30 cm

Tear-Aid Rulla Typ A
3,2 cm x 9,0 mtr.

Tear-Aid Rulla Typ A
7,6 cm x 1,5 mtr.

Tear-Aid Rulla Typ A
7,6 cm x 9,0 mtr.

Tear-Aid Rulla Typ A
15,2 cm x 9,0 mtr.

Typ B

Tear-Aid Kit Typ B
7,6 cm x 30 cm

Tear-Aid Rulla Typ B
3,2 cm x 9,0 mtr.

Tear-Aid Rulla Typ B
7,6 cm x 1,5 mtr.

Tear-Aid Rulla Typ B
7,6 cm x 9,0 mtr.

Tear-Aid Rulla Typ B
15,2 cm x 9,0 mtr.

Tear-Aid

  • kan användas vid temperaturer från -28 till +60 grader Celsius
  • förpassar flytande lim samt nål och tråd till det föråldrade
  • sträcker och omformar sig
  • kan enkelt motstå spänning utan att det revar sig eller tappar fäststyrka
  • förhindrar att flagor och revor blir större
  • lätt att klippa till önskad storlek eller form

Förvaras utom
räckhåll för barn